U kunt in maart uw stem laten horen. Maar waarvoor eigenlijk? Hieronder vindt u meer informatie.

Provinciale Staten

De Provinciale Staten bepalen in hoofdlijnen het beleid van de provincie en nemen belangrijke beslissingen over onderwerpen als infrastructuur en openbaar vervoer.

Met uw stem bepaalt u wie er de komende 4 jaar lid is van de Provinciale Staten en indirect ook wie er straks in de Eerste Kamer komen. De leden van de Provinciale Staten kiezen namelijk de leden van de Eerste Kamer.

Kijk voor meer informatie op de website van Provincie Limburg bij Provinciale Staten(externe link).

Vul de stemwijzer in van provincie Limburg(externe link)

Waterschap

Bij de waterschapsverkiezingen stemt u voor het algemeen bestuur van Waterschap Limburg. Waterschap Limburg zorgt in heel Limburg voor veilige dijken en voor voldoende, schoon en natuurlijk water. Waterschap Limburg heeft drie kerntaken: veilige dijken, voldoende water en schoon water.  
De afgelopen jaren is het belang hiervan voor veel mensen in Limburg duidelijk geworden. Ondergelopen kelders, schade aan meubels en bezittingen, droge akkers: we hebben te maken gehad met extreme wateroverlast en lange droge periodes. Het klimaat verandert en de uitdagingen zijn groot.

Uw stem bepaalt hoe het waterschap deze uitdagingen aanpakt. Laat daarom uw stem horen tijdens de waterschapsverkiezingen. 

Kijk voor meer informatie op de website van Waterschap Limburg bij Waterschapsverkiezingen(externe link).

Vul de stemwijzer in van Waterschap Limburg(externe link)