Op dinsdag 22 maart vindt om 19.00 uur een openbaar duidingsdebat plaats in de raadzaal van het Burgerhoes.

In dit debat wordt door de lijsttrekkers van de partijen de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen geduid om te komen tot een nieuwe coalitie. 

U kunt dit debat live volgen via https://landgraaf.raadsinformatie.nl/ of vanaf de openbare tribune. Ook Omroep Landgraaf zendt live uit. 

Na deze openbare bijeenkomst zullen, afhankelijk van de resultaten, gesprekken met een of meerdere partijen worden voortgezet.