Kunt u zelf niet gaan stemmen op 15 maart? Bijvoorbeeld omdat u geen tijd heeft? Of omdat u ziek bent of slecht ter been? Laat uw stem niet verloren gaan. U kunt iemand anders vragen om voor u te stemmen. Daarvoor moet u die persoon machtigen. Dat kan op twee manieren.

Verzoek volmacht

Met het formulier Verzoek om bij volmacht te stemmen (Model L 8) vraagt u de gemeente toestemming dat een andere kiezer voor u stemt.

Dit is mogelijk tot uiterlijk 10 maart 2023.

Machtiging op stempas

U kunt ook met uw stempas iemand anders machtigen om voor u te stemmen. Dat gaat als volgt:

  • Vul de achterkant van uw stempas in.
  • Onderteken uw stempas en laat ook degene die u machtigt uw stempas ondertekenen.
  • Geef degene die u machtigt uw stempas en een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Dat kan ook een goed leesbare afbeelding zijn op een smartphone of tablet. 

Welke regels gelden er?

De persoon die u machtigt:

  • moet in de provincie Limburg wonen voor de verkiezing Provinciale Staten;
  • moet in het gebied van het Waterschap Limburg wonen voor de verkiezing van het Waterschap Limburg;
  • moet kiesgerechtigd zijn;
  • moet uw stem tegelijkertijd met zijn/haar stem uitbrengen;
  • mag maximaal 3 stemmen uitbrengen per verkiezing; 1 voor uzelf en 2 voor anderen.