Het tellen van de stemmen is openbaar.

Op 15 maart worden de stemmen, zoals gebruikelijk, op ieder afzonderlijk stembureau vanaf 21.00 uur geteld. Dit wordt echter alleen gedaan op partij niveau.

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten tot centrale stemopneming bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten en het waterschap Limburg.

Dat heeft tot gevolg dat alle uitgebrachte stemmen centraal worden geteld op kandidaat-niveau, op donderdag 16 maart.

Het gemeentelijk stembureau voor de centrale stemopneming heeft zitting op donderdag 16 maart vanaf 9.00 uur bij de locatie beheer openbare ruimte, Voltastraat 22 Landgraaf.

De centrale stemopneming is openbaar.