Op maandag 21 maart zijn de leden van het centraal stembureau om 10.00 uur bij elkaar gekomen tijdens een openbare zitting. De definitieve verkiezingsuitslag en de zetelverdeling zijn nu vastgesteld.

U kunt het verslag nalezen in onderstaande pdf. Dat verslag noemen we een proces-verbaal. Vanaf pagina 28 treft u de toewijzing van zetels aan kandidaten aan.

Proces-verbaal P-22 verkiezingsuitslag gemeenteraad

Bekijk de verkiezingsuitslag per partij en per kandidaat bij Uitslag in Landgraaf